Práca s emailami priamo v systéme

Automatizované párovanie emailov ku klientovi, ponuke či objednávke v CRM systéme.

Práca s emailami priamo v systéme Zaujímavá funkcia

Súvislosť emailov s údajmi v softvéri

Firemná mailová komunikácia bude vždy súvisieť s údajmi ako sú objednávky, dopypty a podobne. Pri niektorých typoch podnikania je veľmi nepraktické ak neexistuje priame prepojenie medzi emailovou komunikáciou a ostatnými dátami, s ktorými pracujete. Napríklad pri cestovnej agentúre, ktorá ponúka pobyty a zasiela klientom rôzne ponuky na ich dopyty. Vývoj komunikácie medzi prvou ponukou a poslednou schválenou je veľmi dôležitý v procese získania zákazníka. 

V prípade ak sú emaily oddelené a neexistuje priame spojenie so zákazníkom, ponukou, alebo dopytom, môže dôjsť k omylom pri komunikácií. Rovnako je potrebné súvisiace údaje dohľadávať manuálne. V takto riadenom systéme je aj veľmi nízka zastupiteľnosť, pretože si operátori navzájom nevidia do emailovej komunikácie. 

 

Import emailov

V taktýchto softvéroch je veľmi užitočné spracovať import prijatých emailov priamo do systému. V rámci importu je možné automaticky emaily priradiť zákazníkovi, ale aj ponuke, či objednávke. Emailová komunikácia je tak priamo prepojená so správnymi údajmi a operátori môžu pracovať v jednom systéme. 

Rovnako je možné kedykoľvek nahliadnuť do komunikácie a skontrolovať prácu operátora. Zastupiteľnost v tomto prípade je veľmi dobrá, pretože je možné jednoducho skontrolovať históriu komunikácie a nadviazať na ňu. Tento princíp je aplikovaný aj pri práci v spoločnosti efektivnejsie.sk.

 

 

 

 

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Zaujal Vás článok
a máte otázky?

Napíšte nám!

OnSoft - logo OnSoft - nožík