Objednávky

Ako lepšie podnikať v digitálnej dobe?
Pomôžeme so všetkým od A po Z.

Nedostatočná efektivita

Objednávkový softvér je nevyhnutný nástroj pre efektívne spracovanie objednávok, spokojnosť zákazníkov a rast vášho podnikania. Inak treba rátať s nasledovnými nedostatkami:

 • Manuálne spracovanie objednávok: Bez objednávkového softvéru sa všetky objednávky musia spracovávať manuálne, čo je časovo náročné, náchylné na chyby a vedie k nižšej produktivite.
 • Nedostatok prehľadu o objednávkach: Bez softvéru je ťažké sledovať stav objednávok, zásoby tovaru a históriu objednávok. To môže viesť k zlyhaniam, neefektívnosti a nespokojnosti zákazníkov.
 • Ťažkosti so sledovaním dodávateľov: Bez softvéru je ťažké sledovať výkonnosť dodávateľov a dodržiavanie termínov dodania. To môže viesť k nedostatkom tovaru a k frustrácii zákazníkov.
 • Pomalé spracovanie objednávok: Manuálne spracovanie objednávok vedie k dlhším dodacím lehotam a k nespokojnosti zákazníkov.
 • Chýbajúca dostupnosť produktov: Nedostatočný prehľad o zásobách môže viesť k tomu, že produkty nebudú dostupné v čase, keď ich zákazníci potrebujú.
 • Nesprávne objednávky: Chyby pri manuálnom spracovaní objednávok vedú k nesprávnym objednávkam a k frustrácii zákazníkov.
 • Ťažkosti so sledovaním trendov: Bez softvéru je ťažké sledovať trendy v objednávkach a identifikovať oblasti, v ktorých je možné zlepšiť sa.
 • Nedostatočná kontrola nad maržami: Bez softvéru je ťažké sledovať marže a zisky z jednotlivých objednávok.

 

Spokojnosť zákazníkov

Objednávkový softvér ponúka firmám širokú škálu výhod, ktoré posilňujú efektivitu, spokojnosť zákazníkov, kontrolu a analýzu, a tak aj rast ich podnikania. Medzi tie najvýznamnejšie patria:

 • Automatizácia spracovania objednávok: Objednávkový softvér umožňuje automatizovať mnoho úloh súvisiacich so spracovaním objednávok, ako napríklad zadávanie objednávok, aktualizácia zásob, generovanie faktúr a sledovanie dodávok. To šetrí čas, znižuje počet chýb a zefektívňuje celý proces.
 • Zlepšená organizácia a prehľadnosť: Softvér umožňuje centralizované ukladanie a správu všetkých objednávok na jednom mieste, čím sa zlepšuje prehľadnosť a uľahčuje sa vyhľadávanie informácií.
 • Zjednodušená komunikácia so zákazníkmi: Softvér umožňuje firmám komunikovať so zákazníkmi ohľadom ich objednávok v reálnom čase, čím sa zlepšuje zákaznícky servis a znižuje sa riziko nedorozumení.
 • Rýchlejšie spracovanie objednávok: Automatizácia a zefektívnenie procesu spracovania objednávok vedie k kratším dodacím lehotam a k spokojnejším zákazníkom.
 • Presnosť objednávok: Zníženie počtu chýb pri spracovaní objednávok vedie k presnejším objednávkam a k menšiemu počtu nespokojných zákazníkov.
 • Zlepšená dostupnosť produktov: Lepší prehľad o zásobách umožňuje firmám udržiavať produkty na sklade a minimalizovať tak vypredané produkty a sklamaných zákazníkov.
 • Podrobné prehľady a reporty: Objednávkový softvér umožňuje firmám generovať podrobné prehľady a reporty o objednávkach, zásobách, tržbách a ziskoch. To im umožňuje sledovať trendy, identifikovať oblasti na zlepšenie a robiť informované obchodné rozhodnutia.
 • Zlepšená kontrola nad maržami: Softvér umožňuje firmám sledovať marže a zisky z jednotlivých objednávok, čím im pomáha optimalizovať ceny a maximalizovať zisky.
 • Lepšia analýza zákazníkov: Softvér umožňuje firmám analyzovať nákupné návyky zákazníkov a identifikovať najziskovejšie segmenty trhu.

 

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Pomôžu podobné funkcie aj Vám?

Vyberáme zaujímavé funkcionality programované na mieru, ktoré pomohli našim klientom. Niektoré môžu byť užitočné aj pre Vás.

 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - nožík
Roztočte to s poriadnymi nástromi prispôsobenými na mieru

Automatizované plánovanie výrobných procesov na základe údajov o produkte v objednávke

#Výroba #Objednávky #ERP Viac

Štruktúrovaný zber objednávok prostredníctvom konfigurátora s presnou kontrolou vstupných údajov

#Objednávky #Konfigurátor #B2B Viac

Automatické plánovanie výrobného procesu a jeho vizualizácia vďaka presným údajom o produkte v objednávke

#ERP #Výroba #Objednávky Viac

Automatické objednávanie skladových zásob pre udržanie optimálneho stavu skladu pre výrobu

#Sklad #Výroba #Objednávky #Logistika a expedícia #ERP Viac

Onsoft - Onyx Logo

Systémy budujeme na vlastnej webovej platforme.
Platforma Onyx predstavuje našu vlastnú softvérovú nadstavbu nad frameworkom Laravel, ktorý má širokú komunitu a pre vývoj ho využívajú doslova desaťtisíce softvérových spoločností na svete.

umožňuje rýchly a efektívny vývoj

jednotný a hotový UX design

udržateľný kód vďaka Laravel frameworku

dostupný na všetkých zariadeniach

Čo o nás hovoria klienti?

Kladieme veľký dôraz na budovanie dlhodobých a férových vzťahov. Preto je názor zákazníka pre nás veľmi dôležitý.

OnSoft - Výrobný softvér Gavaplast

Už po spustení prvej verzie systému sme ušetrili prácu dvoch administratívnych pracovníkov. To nás motivovalo systém ďalej rozvíjať. Dnes nám pokrýva takmer všetky procesy.


OnSoft - ERP pre riadenie výroby pružín - Lesjofors

Skladový systém priniesol poriadok do fyzickej evidencie a vďaka digitálnej podobe sa minimalizujú chyby pri expedícií tovaru.


OnSoft - CRM a evidenčný sýstém pre kávovary - Dom kávy

Vďaka online CRM systému môžu obchodný zástupcovia všetky údaje zadávať cez tablet priamo v teréne. S papiermi sa tak viac trápiť nemusíme.


OnSoft - Automatizovaný CRM systém - efektivnejsie.sk

Naším zákazníkom vieme poskytnúť bezkonkurenčnú cenu služieb vďaka plne automatizovanému systému, ktorý zároveň zbiera všetky údaje priamo od zákazníka.


OnSoft - Portál pre vzdelávanie a robustný CMS systém eduworld.sk

Počas prevádzky od roku 2013 náš portál neustále prispôsobujeme potrebám. Preto si veľmi cením rýchle reakcie na nové požiadavky.


Mgr. Zuzana Gránska

www.eduworld.sk
Mgr. Zuzana Gránska, Founder

Nemusíte presne
vedieť čo potrebujete.

Prídeme na to spolu!

OnSoft - logo OnSoft - nožík