Fakturácia

Ako lepšie podnikať v digitálnej dobe?
Pomôžeme so všetkým od A po Z.

Chybné faktúry

Ak uvažujete o tom, že nebudete používať fakturačný softvér, je dôležité zvážiť:

 • Manuálne spracovanie faktúr: Bez fakturačného softvéru sa všetky faktúry musia spracovávať manuálne, čo je časovo náročné, náchylné na chyby a vedie k nižšej produktivite.
 • Nedostatok prehľadu o faktúrach: Bez softvéru je ťažké sledovať stav faktúr, platby a históriu fakturácie. To môže viesť k zlyhaniam, neefektívnosti a nespokojnosti zákazníkov.
 • Ťažkosti so sledovaním pohľadávok: Bez softvéru je ťažké sledovať pohľadávky a vymáhať platby od zákazníkov. To môže viesť k strate peňazí a k cash flow problémom.
 • Ťažkosti so sledovaním trendov: Bez softvéru je ťažké sledovať trendy vo fakturácii a identifikovať oblasti, v ktorých je možné zlepšiť sa.
 • Nedostatočná analýza zákazníkov: Bez softvéru je ťažké analyzovať nákupné návyky zákazníkov a identifikovať najziskovejšie segmenty trhu.
 • Ťažkosti s informovaným rozhodovaním: Nedostatok dát a analýz sťažuje informované rozhodovanie o cenách, platobných podmienkach a stratégii vymáhania pohľadávok.
 • Chyby pri zadávaní dát: Manuálne spracovanie faktúr vedie k zvýšenému riziku chýb pri zadávaní dát, ako napríklad nesprávne zadané ceny, nesprávne adresy alebo nesprávne vypočítané dane.
 • Chybné faktúry: Chyby pri zadávaní dát vedú k chybným faktúram, ktoré môžu viesť k nespokojnosti zákazníkov a k sporom.
 • Strata peňazí: Chyby pri fakturácii a vymáhaní pohľadávok vedú k strate peňazí a k poškodeniu reputácie firmy.

 

Podrobný prehľad

Fakturačný softvér ponúka generovanie rôznych dokumentov, správu kontaktov, výkazy a reporty, a integráciu s inými softvérmi. Je ideálnym riešením pre zefektívnenie a zjednodušenie fakturácie. Výhody:

 • Automatizácia spracovania faktúr: Fakturačný softvér umožňuje automatizovať mnoho úloh súvisiacich so spracovaním faktúr, ako napríklad vytváranie faktúr, odosielanie faktúr e-mailom, sledovanie platieb a udržiavanie záznamov o fakturácii. To šetrí čas, znižuje počet chýb a zefektívňuje celý proces.
 • Zjednodušená správa pohľadávok: Softvér umožňuje firmám ľahko sledovať pohľadávky, posielať upomienky a vymáhať platby od zákazníkov. To vedie k lepšiemu cash flow a k zníženiu straty peňazí.
 • Zlepšená organizácia a prehľadnosť: Softvér umožňuje centralizované ukladanie a správu všetkých faktúr na jednom mieste, čím sa zlepšuje prehľadnosť a uľahčuje sa vyhľadávanie informácií.
 • Podrobné prehľady a reporty: Fakturačný softvér umožňuje firmám generovať podrobné prehľady a reporty o fakturácii, platbách, pohľadávkach a ziskovosti. To im umožňuje sledovať trendy, identifikovať oblasti na zlepšenie a robiť informované obchodné rozhodnutia.
 • Zlepšená analýza zákazníkov: Softvér umožňuje firmám analyzovať platobné návyky zákazníkov a identifikovať najziskovejšie segmenty trhu. To im pomáha optimalizovať ceny, platobné podmienky a stratégiu vymáhania pohľadávok.
 • Znížené riziko chýb: Automatizácia a zefektívnenie procesu spracovania faktúr vedie k zníženiu rizika chýb pri zadávaní dát, nesprávnych faktúr a straty peňazí.

 

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Pomôžu podobné funkcie aj Vám?

Vyberáme zaujímavé funkcionality programované na mieru, ktoré pomohli našim klientom. Niektoré môžu byť užitočné aj pre Vás.

 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - nožík
Roztočte to s poriadnymi nástromi prispôsobenými na mieru

Načítanie údajov o firme z obchodného registra podľa IČO pri vytváraní a aktualizácií kontaktu

#CRM #Fakturácia #API Viac

Automatické vystavovanie a odosielanie faktúr zákazníkom a zľavový motivačný systém pre včasnú úhradu faktúr

#CRM #ERP #B2B #Fakturácia Viac

Automatický import úhrad z banky a párovanie na faktúry a objednávky

#Fakturácia #E-shop #API Viac

Onsoft - Onyx Logo

Systémy budujeme na vlastnej webovej platforme.
Platforma Onyx predstavuje našu vlastnú softvérovú nadstavbu nad frameworkom Laravel, ktorý má širokú komunitu a pre vývoj ho využívajú doslova desaťtisíce softvérových spoločností na svete.

umožňuje rýchly a efektívny vývoj

jednotný a hotový UX design

udržateľný kód vďaka Laravel frameworku

dostupný na všetkých zariadeniach

Čo o nás hovoria klienti?

Kladieme veľký dôraz na budovanie dlhodobých a férových vzťahov. Preto je názor zákazníka pre nás veľmi dôležitý.

OnSoft - Výrobný softvér Gavaplast

Už po spustení prvej verzie systému sme ušetrili prácu dvoch administratívnych pracovníkov. To nás motivovalo systém ďalej rozvíjať. Dnes nám pokrýva takmer všetky procesy.


OnSoft - ERP pre riadenie výroby pružín - Lesjofors

Skladový systém priniesol poriadok do fyzickej evidencie a vďaka digitálnej podobe sa minimalizujú chyby pri expedícií tovaru.


OnSoft - CRM a evidenčný sýstém pre kávovary - Dom kávy

Vďaka online CRM systému môžu obchodný zástupcovia všetky údaje zadávať cez tablet priamo v teréne. S papiermi sa tak viac trápiť nemusíme.


OnSoft - Automatizovaný CRM systém - efektivnejsie.sk

Naším zákazníkom vieme poskytnúť bezkonkurenčnú cenu služieb vďaka plne automatizovanému systému, ktorý zároveň zbiera všetky údaje priamo od zákazníka.


OnSoft - Portál pre vzdelávanie a robustný CMS systém eduworld.sk

Počas prevádzky od roku 2013 náš portál neustále prispôsobujeme potrebám. Preto si veľmi cením rýchle reakcie na nové požiadavky.


Mgr. Zuzana Gránska

www.eduworld.sk
Mgr. Zuzana Gránska, Founder

Nemusíte presne
vedieť čo potrebujete.

Prídeme na to spolu!

OnSoft - logo OnSoft - nožík