Výrobný softvér Gavaplast

Komplexný výrobný ERP softvér a B2B konfigurátor, ktorý slúži ako zber údajov pre výrobu. Súčasťou systému je CRM, sklad, fakturácia, expedícia, reklamácie, správa cenníkov a rôzne ďalšie moduly.

Výrobný softvér Gavaplast
Gavaplast www.gavaplast.sk
Gavaplast logo

Spoločnosť GAVA plast sa venuje výrobe dverných výplní už 25 rokov. Predstavuje špičku na slovenskom trhu a produkty dodáva do celej Európy.

Riešené problémy

 • nahradenie zastaralého výrobného systému
 • digitalizácia papierovo riadenej výroby
 • manuálne a nepresné zadávanie objednávok
 • vysoká potreba komunikácie detailov objednávky so zákazníkom
 • neustále chyby v skladových pohyboch kvôli komplexnosti výroby
 • minimálna automatizácia úkonov

Dosiahnuté výsledky

 • ušetrená mzda minimálne dvoch administratívných pracovníkov už pri zavedení systému
 • eliminácia chýb vo výrobe a pri zadávaní objednávok
 • komplexná a prehľadná správa portfólia a jeho technických náležitostí
 • zber objednávok od B2B partnerov cez grafický konfigurátor
 • automaticky generovaný výrobný proces podľa údajov objednávky
 • automaticky generovaný výdaj zo skladu 
 • presne sledovaný stav výroby objednávok
 • rôzne drobné automatizácie a kontroly vďaka plne prispôsobiteľnému systému
 • a ďalšie...

Detailný popis riešenia

Celý softvér vzhľadom na jeho komplexnosť vznikal postupným doplňovaním funkcionality. Úvodnou časťou bol výrobný konfigurátor a B2B systém pre partnerov slúžiaci pre zber objednávok. Konfigurátor bol koncipovaný tak, aby bolo možné navoliť len vyrobiteľnú konfiguráciu. Nedochádzalo tak k chybným objednávkam, ani k ľudským chybám pri manuálnom nahrávaní objednávok do systému. Súčasťou softvéru je správa celého portfólia, ako aj správa grafických podkladov pre konfigurátor. 

Výrobný systém vznikol ako nadstavba konfigurátora, ktorý už obsahoval veľké množstvo údajov potrebných pre riadenie výroby a skladu. Po zavedení výrobnej časti boli postupne  dopracovávané rôzne časti ako CRM, fakturácia, modul pre expedíciu, reklamácie, cenové ponuky, kooperácie so subdodávateľmi, dodávateľské objednávky, úlohy a kalendáre, a rôzne reporty. 

 

Automatizácia procesov

Pre partnerov je aktuálne B2B softvér dostupný s priamym výpočtom ceny pri vytváraní konfigurácie. Následná objednávka obsahuje všetky výrobné detaily a je automatizovane spracovaná vo výrobnom softvéri. Na základe špecifikácie produktu softvér stanoví kompletný výrobný proces a vypočíta spotrebu materiálu zo skladu. Takmer všetky ľudské operácie sú vo výrobných priestoroch riadené pomocou tabletov a počítačov. Stav objednávky a spracovanie výrobných operácií sú teda presne sledované v každom momente. Po ukončení výrobného procesu systém automaticky vykoná výdaj zo skladu. 

Objednávka je následne pripravená na expedíciu, ktorá je plánovaná poloautomatizovane podľa rozvozných smerov, keďže firma Gavaplast si rozvoz objednávok zabezpečuje sama. Podľa nastavenia v karte odberateľa systém automaticky vystaví a odošle faktúru, prípadne faktúru k prijatej platbe, alebo zúčtovaciu faktúru. Údaje o úhradách systém importuje automaticky, takže nie je potrebné manuálne sledovanie úhrad. Rovnako sú automatizovane odosielané upomienky pri neuhradených faktúrach. 

 

Praktický prínos a využitie údajov v systéme

Systém obsahuje mnoho praktických upozornení na neželané situácie, ktoré môžu nastať kvôli ľudským či iným chybám. Napríklad upozornenia v prípade zdržania výrobného procesu - ak sa výrobok zasekne na niektorej operácií príliš dlho, alebo kontrola pripravenosti produktu pred dátumom expedície a podobne.  Tieto a veľa ďalších drobných funkčností vytvorených postupne na základe používania, robia systém praktickým pomocníkom a výrazne zvyšujú jeho hodnotu. 

 

CRM

Keďže sa obchodný zástupcovia firmy Gavaplast starajú rádovo o tisíce obchodných partnerov je veľmi dôležité sledovať ich aktivitu. Za týmto účelom bol spracovaný veľmi špecifický CRM modul, kde je možné okrem stretnutí obchodným zástupcom plánovať aj témy a body obchodných stretnutí a následne sledovať ich splnenie a výstup. Dáta z obchodných stretnutí sú tak veľmi štruktúrované a pripravené pre ďalšie spracovanie. 

 

Kooperácie

Jedným z ďalších praktických modulov je modul zabezpečujúci spoluprácu na objednávkach s externými dodávateľmi. Jedná sa predovšetkým o lakovanie a pieskovanie súčastí výrobkov. Subdodávatelia majú svoj prístup do systému, aby vedeli rýchlo a presne reagovať na požiadavky. Ich aktivita je tak presne sledovaná a napojená na interné výrobné procesy. Nedochádza tak k chybám a omeškaniam dodania kvôli chybám v komunikácií.

Hodnotenie klienta

Už po spustení prvej verzie systému sme ušetrili prácu dvoch administratívnych pracovníkov. To nás motivovalo systém ďalej rozvíjať. Dnes nám pokrýva takmer všetky procesy.

Riešené integrácie

Pohoda
Microsoft Office 365
ORSR

Použité technológie

PHP PHP
MariaDB MariaDB
GitLab GitLab
jQuery jQuery
Vanilla JS Vanilla JS

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Mohlo by Vás zaujímať

OnSoft - Vedeli by ste fungovať, aj keby prídete o všetky firemné údaje?

Vedeli by ste fungovať, aj keby prídete o všetky firemné údaje?

Pre spoločnosti, ktorých čínnosť je priamo závislá na ich vlastných údajoch je zálohovanie kritický dôležité. Často je však zanedbané, hlavne pri firmách, ktoré vyrástli rýchlo.

OnSoft - Ako zefektívniť fungovanie v sklade? Zaujímavá funkcia

Ako zefektívniť fungovanie v sklade?

Zaviesť systém čiarových kódov, alebo iné užitočné nástroje do skladu prináša značné výhody a nemusí to byť až také nákladné ako by ste očakávali.

OnSoft - Automatické sťahovanie údajov o firme podľa IČO Zaujímavá funkcia

Automatické sťahovanie údajov o firme podľa IČO

Načitanie údajov o firme z obchodného registru podľa IČO pri vytváraní a aktualizácii kontaktu.

Nemusíte presne
vedieť čo potrebujete.

Prídeme na to spolu!

OnSoft - logo OnSoft - nožík