Výroba

Ako lepšie podnikať v digitálnej dobe?
Pomôžeme so všetkým od A po Z.

Problémy s plánovaním a riadením

Výrobný softvér ponúka firmám širokú škálu výhod, ktoré posilňujú efektivitu, kvalitu, flexibilitu a rast výroby. V dnešnom konkurenčnom prostredí je softvér nevyhnutný nástroj pre efektívnu a kvalitnú výrobu. Problémy bez používania výrobného softvéru:

 • Manuálna práca: Bez výrobného softvéru sa mnoho úloh v procese výroby musí vykonávať manuálne, čo je časovo náročné, náchylné na chyby a vedie k nižšej produktivite.
 • Nedostatok prehľadu: Bez softvéru je ťažké sledovať stav výroby, zásoby materiálov a výkonnosť strojov. To môže viesť k zlyhaniam, neefektívnosti a prestojom.
 • Ťažkosti s plánovaním a riadením: Bez softvéru je ťažké plánovať a riadiť výrobný proces efektívne. To môže viesť k oneskoreniam, nedostatkom tovaru a nespokojnosti zákazníkov.
 • Nízka presnosť: Bez softvéru je ťažké udržiavať vysokú úroveň presnosti a konzistentnosti vo výrobe. To môže viesť k chybám v produktoch a nespokojnosti zákazníkov.
 • Nedostatočná kontrola kvality: Bez softvéru je ťažké sledovať a kontrolovať kvalitu produktov počas celého výrobného procesu. To môže viesť k vadným produktom a strate peňazí.
 • Ťažkosti s dodržiavaním predpisov: Bez softvéru je ťažké dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa výroby. To môže viesť k pokutám a právnym problémom.

 

Efektívna výroba

Využívanie výrobného softvéru sa stáva čím ďalej dôležitejším nástrojom pre firmy v rôznych odvetviach. Ponúka širokú škálu výhod, ktoré posilňujú efektivitu, kvalitu, flexibilitu a rast výroby. Medzi tie najvýznamnejšie patria:

 • Automatizácia úloh: Výrobný softvér umožňuje automatizovať mnoho manuálnych úloh v procese výroby, čím sa šetrí čas, znižuje sa počet chýb a zvyšuje sa produktivita.
 • Zlepšená kontrola procesov: Softvér umožňuje detailne sledovať a kontrolovať každý krok výrobného procesu, čím sa zefektívňuje plánovanie, riadenie a koordinácia aktivít.
 • Optimalizácia toku materiálov: Softvér umožňuje optimalizovať tok materiálov v závode, čím sa znižuje plytvanie a prestoje a urýchľuje sa výroba.
 • Zníženie chýb: Automatizácia a kontrola procesov vedie k zníženiu počtu chýb a k vyššej presnosti a konzistencii vo výrobe.
 • Zlepšená kontrola kvality: Softvér umožňuje implementovať a riadiť komplexné systémy kontroly kvality, čím sa zaisťuje, že produkty spĺňajú požadované normy a požiadavky zákazníkov.
 • Dodržiavanie predpisov: Softvér uľahčuje dodržiavanie predpisov a noriem týkajúcich sa výroby, čím sa znižuje riziko pokút a právnych problémov.
 • Rýchla adaptácia na zmeny: Softvér umožňuje rýchlo reagovať na zmeny v dopyte, dizajne produktov alebo technológiách. To umožňuje firmám zostať konkurencieschopné a využiť rastové príležitosti.
 • Integrace s inými systémami: Softvér sa dá integrovať s inými systémami, ako sú napríklad systémy riadenia zásob alebo systémy CRM, čím sa zlepšuje zdieľanie dát a celková efektivita.

 

 

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Pomôžu podobné funkcie aj Vám?

Vyberáme zaujímavé funkcionality programované na mieru, ktoré pomohli našim klientom. Niektoré môžu byť užitočné aj pre Vás.

 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - nožík
Roztočte to s poriadnymi nástromi prispôsobenými na mieru

Čiarové kódy a mobilné čítačky v sklade pre zefektívnenie správy a úkonov

#Sklad #Výroba #Logistika a expedícia Viac

Automatizované plánovanie výrobných procesov na základe údajov o produkte v objednávke

#Výroba #Objednávky #ERP Viac

Automatizovaný výdaj zo skladu vďaka údajom z výrobného softvérru

#Sklad #Výroba Viac

Automatické plánovanie výrobného procesu a jeho vizualizácia vďaka presným údajom o produkte v objednávke

#ERP #Výroba #Objednávky Viac

Automatické objednávanie skladových zásob pre udržanie optimálneho stavu skladu pre výrobu

#Sklad #Výroba #Objednávky #Logistika a expedícia #ERP Viac

Onsoft - Onyx Logo

Systémy budujeme na vlastnej webovej platforme.
Platforma Onyx predstavuje našu vlastnú softvérovú nadstavbu nad frameworkom Laravel, ktorý má širokú komunitu a pre vývoj ho využívajú doslova desaťtisíce softvérových spoločností na svete.

umožňuje rýchly a efektívny vývoj

jednotný a hotový UX design

udržateľný kód vďaka Laravel frameworku

dostupný na všetkých zariadeniach

Čo o nás hovoria klienti?

Kladieme veľký dôraz na budovanie dlhodobých a férových vzťahov. Preto je názor zákazníka pre nás veľmi dôležitý.

OnSoft - Výrobný softvér Gavaplast

Už po spustení prvej verzie systému sme ušetrili prácu dvoch administratívnych pracovníkov. To nás motivovalo systém ďalej rozvíjať. Dnes nám pokrýva takmer všetky procesy.


OnSoft - ERP pre riadenie výroby pružín - Lesjofors

Skladový systém priniesol poriadok do fyzickej evidencie a vďaka digitálnej podobe sa minimalizujú chyby pri expedícií tovaru.


OnSoft - CRM a evidenčný sýstém pre kávovary - Dom kávy

Vďaka online CRM systému môžu obchodný zástupcovia všetky údaje zadávať cez tablet priamo v teréne. S papiermi sa tak viac trápiť nemusíme.


OnSoft - Automatizovaný CRM systém - efektivnejsie.sk

Naším zákazníkom vieme poskytnúť bezkonkurenčnú cenu služieb vďaka plne automatizovanému systému, ktorý zároveň zbiera všetky údaje priamo od zákazníka.


OnSoft - Portál pre vzdelávanie a robustný CMS systém eduworld.sk

Počas prevádzky od roku 2013 náš portál neustále prispôsobujeme potrebám. Preto si veľmi cením rýchle reakcie na nové požiadavky.


Mgr. Zuzana Gránska

www.eduworld.sk
Mgr. Zuzana Gránska, Founder

Nemusíte presne
vedieť čo potrebujete.

Prídeme na to spolu!

OnSoft - logo OnSoft - nožík