Systémové udržiavanie dokumentácie

Ako lepšie podnikať v digitálnej dobe?
Pomôžeme so všetkým od A po Z.

Prečo má zmysel udržiavať dokumentáciu?

Dokumentácia by mala predstavovať definíciu softvéru pre zákazníka. Malo by z nej vyplývať, ako je softvér postavený a ako sa správa. Mala by definovať význam údajov v systéme aj jeho správne používanie.

Na udržiavanie dokumentácie však myslí máloktorý dodávateľ. Hlavne pri menších webových projektoch, kde je cieľ dosiahnuť čo najnižšiu cenu a často ich dodáva jednotlivec, pre ktorého je projekt jednorázová záležitosť. 

Keď ale takýto projekt naberie na rozmeroch vzniká obvykle veľmi zložitá situácia

  • nie je presne jasné, ako sa má softvér správať
  • nie je jasné, ako sa má používať
  • znalosti o systéme má len jeden človek, takže je veľmi ťažké presunúť vývoj na niekoho iného
  • nie je jednoduché začleniť do vývoja viac ľudí
  • v prípade zastaralého softvéru je veľmi komplikované vykonať aktualizáciu, alebo refaktoring
  • je náročné pripravovať zmeny a rozšírenia softvéru 
  • nie je možné rozlíšiť čo je reklamácia a čo nie
  • a mnoho ďalších problémov

 

Hodnota dokumentácie

Hodnotu dokumentácie nevnímate nikdy na začiatku projektu. Vtedy je všetko jasné, všetko si pamätáte a všetko funguje. Prínos si začnete uvedomovať po dlhšom období, keď už do softvéru bolo zrealizovaných veľa zásahov a zmien. Pri živších softvéroch sa niektoré funkcie prerábajú aj 3-4 krát vzhľadom na zmeny potrieb. Je vtedy veľmi užitočné mať po ruke informácie o funkcionalite softvéru. Rovnako v prípade nových ľudí pracujúcich na projekte, ktorí sa môžu s funkčnosťou softvéru detailne oboznámiť.

Samozrejme tvorba a udržiavanie dokumentácie si vyžaduje svoj čas navyše. Z našej skúsenosti je to obvykle okolo 5% navýšenie nákladov na vývoj. Vieme ale povedať, že je to veľmi dobre investovaných 5%.

 

Čo ponúkame?

Za účelom tvorby dokumentácie máme spracovaný vlastný modul - SoDocu (Software Documentor), ktorý je prevádzkovaný a udržiavaný na našej strane. Je priamo prepojený s modulom DirecS, ktorý je určený pre zadávanie požiadaviek na zmeny softvéru a technickú podporu (viac o DirecS). 

Vždy po nasadení aktualizácie Vášho softvéru realizujeme zmeny v dokumentácií a zasielame novú verziu. Rovnako sa automaticky vygeneruje zoznam zmien v dokumentácií pre každú riešenú požiadavku v module DirecS. Takto udržiavanie dokumentácie považujeme za štandard pri vývoji softvéru na mieru.

 

 

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Onsoft - Onyx Logo

Systémy budujeme na vlastnej webovej platforme.
Platforma Onyx predstavuje našu vlastnú softvérovú nadstavbu nad frameworkom Laravel, ktorý má širokú komunitu a pre vývoj ho využívajú doslova desaťtisíce softvérových spoločností na svete.

umožňuje rýchly a efektívny vývoj

jednotný a hotový UX design

udržateľný kód vďaka Laravel frameworku

dostupný na všetkých zariadeniach

Služby

Čo o nás hovoria klienti?

Kladieme veľký dôraz na budovanie dlhodobých a férových vzťahov. Preto je názor zákazníka pre nás veľmi dôležitý.

OnSoft - Výrobný softvér Gavaplast

Už po spustení prvej verzie systému sme ušetrili prácu dvoch administratívnych pracovníkov. To nás motivovalo systém ďalej rozvíjať. Dnes nám pokrýva takmer všetky procesy.


OnSoft - ERP pre riadenie výroby pružín - Lesjofors

Skladový systém priniesol poriadok do fyzickej evidencie a vďaka digitálnej podobe sa minimalizujú chyby pri expedícií tovaru.


OnSoft - CRM a evidenčný sýstém pre kávovary - Dom kávy

Vďaka online CRM systému môžu obchodný zástupcovia všetky údaje zadávať cez tablet priamo v teréne. S papiermi sa tak viac trápiť nemusíme.


OnSoft - Automatizovaný CRM systém - efektivnejsie.sk

Naším zákazníkom vieme poskytnúť bezkonkurenčnú cenu služieb vďaka plne automatizovanému systému, ktorý zároveň zbiera všetky údaje priamo od zákazníka.


OnSoft - Portál pre vzdelávanie a robustný CMS systém eduworld.sk

Počas prevádzky od roku 2013 náš portál neustále prispôsobujeme potrebám. Preto si veľmi cením rýchle reakcie na nové požiadavky.


Mgr. Zuzana Gránska

www.eduworld.sk
Mgr. Zuzana Gránska, Founder

Nemusíte presne
vedieť čo potrebujete.

Prídeme na to spolu!

OnSoft - logo OnSoft - nožík