Dátové analýzy a reporty

Ako lepšie podnikať v digitálnej dobe?
Pomôžeme so všetkým od A po Z.

Akú hodnotu majú Vaše údaje?

V prípade ak už používate akýkoľvek softvér nejakú dobu, obsahuje užitočné údaje o Vašom podnikaní. Hodnota týchto údajov stúpa ak z nich máte k dispozícií vhodné štatistiky a reporty. Bežnou praxou je, že sa tieto údaje vôbec nepoužívajú pre vyhodnocovanie a strategické rozhodovanie. V lepšom prípade vznikajú štatistické reporty manuálne napríklad v Exceli, čo je zdĺhavé a ťažkopádne. Zo svojich dát však najviac vyťažíte, ak máte štatistiky dostupné okamžite a viete ich rýchlo prispôsobiť účelu na ktorý dáta v daný okamih potrebujete. Napríklad filtrovať podľa zákazníka, projektu, alebo obdobia.

 

Ako Vaše údaje správne využiť?

Vhodne spracovaný štatistický modul Vám poskytne údaje okamžite, keď ich potrebujete. To všetko bez nutnosti manuálneho spracovania údajov. Uvádzame príklady spracovania štatistických dát, pričom niektoré môžu byť užitočné aj na dennej báze:

  • vyhodnotenie obratu a ratingu odberateľov pre obchodných zástupcov
  • vyhodnotenie spoľahlivosti odberateľa na základe včasnej úhrady faktúr
  • vyhodnotenie výkonnosti zamestnancov - napríklad za účelom motivačného odmeňovania
  • cashflow štatistiky
  • vyhodnotenie portfólia - obraty, ziskovosť a podobne
  • vyhodnotenie reklamácií
  • ale aj upozornenia na rôzne neželané hodnoty v softvéri
  • a rôzne iné

 

Čo ponúkame?

V prvom rade diskusiu o tom, ako je možné využiť Vaše údaje. Následne ich prípadný import, spracovanie a prípravu pre štatistické účely. Výsledkom by mal byť modul umožňujúci rýchle zobrazenie a filtrovanie reportov a štatistických výstupov či už vo forme tabuliek alebo vhodných grafov.

K dispozícií máme aj univerzálny modul, ktorý umožňuje generovať grafy z ľubovoľného zoznamu v softvéri. Je tak možné napríklad zo zoznamu faktúr generovať na pár klikov koláčový graf obratu podľa odberateľa alebo vyvoj obratu v čase pomocou čiarového grafu a podobne.

Hodnotným doplnkom softvéru býva často aj prepracovaná úvodná obrazovka - dashboard, kde je možné po prihlásení hneď vidieť užitočné údaje a grafy. Príklad môžte vidieť nižšie.

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Onsoft - Onyx Logo

Systémy budujeme na vlastnej webovej platforme.
Platforma Onyx predstavuje našu vlastnú softvérovú nadstavbu nad frameworkom Laravel, ktorý má širokú komunitu a pre vývoj ho využívajú doslova desaťtisíce softvérových spoločností na svete.

umožňuje rýchly a efektívny vývoj

jednotný a hotový UX design

udržateľný kód vďaka Laravel frameworku

dostupný na všetkých zariadeniach

Služby

Čo o nás hovoria klienti?

Kladieme veľký dôraz na budovanie dlhodobých a férových vzťahov. Preto je názor zákazníka pre nás veľmi dôležitý.

OnSoft - Výrobný softvér Gavaplast

Už po spustení prvej verzie systému sme ušetrili prácu dvoch administratívnych pracovníkov. To nás motivovalo systém ďalej rozvíjať. Dnes nám pokrýva takmer všetky procesy.


OnSoft - ERP pre riadenie výroby pružín - Lesjofors

Skladový systém priniesol poriadok do fyzickej evidencie a vďaka digitálnej podobe sa minimalizujú chyby pri expedícií tovaru.


OnSoft - CRM a evidenčný sýstém pre kávovary - Dom kávy

Vďaka online CRM systému môžu obchodný zástupcovia všetky údaje zadávať cez tablet priamo v teréne. S papiermi sa tak viac trápiť nemusíme.


OnSoft - Automatizovaný CRM systém - efektivnejsie.sk

Naším zákazníkom vieme poskytnúť bezkonkurenčnú cenu služieb vďaka plne automatizovanému systému, ktorý zároveň zbiera všetky údaje priamo od zákazníka.


OnSoft - Portál pre vzdelávanie a robustný CMS systém eduworld.sk

Počas prevádzky od roku 2013 náš portál neustále prispôsobujeme potrebám. Preto si veľmi cením rýchle reakcie na nové požiadavky.


Mgr. Zuzana Gránska

www.eduworld.sk
Mgr. Zuzana Gránska, Founder

Nemusíte presne
vedieť čo potrebujete.

Prídeme na to spolu!

OnSoft - logo OnSoft - nožík