Konzultácie a návrhy riešení

Ako lepšie podnikať v digitálnej dobe?
Pomôžeme so všetkým od A po Z.

Dobrá príprava je kľúč k úspechu

Proces prípravy návrhu softvérového riešenia je najdôležitejšia a kľúčová časť pri jeho tvorbe. Predstavuje u nás prvú a neoddeliteľnú fázu pri každom dodávanom softvéri na mieru. Jej výstupom je obvykle dokument, ktorý presne popisuje riešenie pred tým, ako sa začne na ňom pracovať. Umožňuje posúdiť navrhované riešenie ako celok a vyhnúť sa problémom pri jeho zavedení. Identifikovať možné problémy a odstrániť ich už vo fáze návrhu. Zároveň kladie vysoké nároky aj na Vás ako zákazníka, pretože navrhované riešenia je potrebné posúdiť a schváliť.

 

Vy pomenujte problémy, my hľadáme riešenia

Nie je potrebné, aby ste vedeli popísať, čo presne potrebujete. Je veľmi zriedkavé, že zákazník prichádza rovno s optimálnym návrhom riešenia a vie aký softvér potrebuje. Vašou úlohou je popísať problémy, prípadne procesy a firemné prostredie, aby sme dokázali situáciu zhodnotiť. Návrh riešenia je naša zodpovednosť. 

 

Čo ponúkame?

Precíznu a detailnú prípravu Vášho projektu alebo vízie podopretú dlhodobými skúsenosťami s tvorbou softvérov na mieru. Rovnako vieme ponúknuť nové myšlienky a koncepty pre riešenie manažérskych či systémových problémov. Dbáme na to, aby bol na prípravu projektu dostatok času, aby bolo možné v rámci konzultácií prebrať všetko potrebné.

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Onsoft - Onyx Logo

Systémy budujeme na vlastnej webovej platforme.
Platforma Onyx predstavuje našu vlastnú softvérovú nadstavbu nad frameworkom Laravel, ktorý má širokú komunitu a pre vývoj ho využívajú doslova desaťtisíce softvérových spoločností na svete.

umožňuje rýchly a efektívny vývoj

jednotný a hotový UX design

udržateľný kód vďaka Laravel frameworku

dostupný na všetkých zariadeniach

Služby

Čo o nás hovoria klienti?

Kladieme veľký dôraz na budovanie dlhodobých a férových vzťahov. Preto je názor zákazníka pre nás veľmi dôležitý.

OnSoft - Výrobný softvér Gavaplast

Už po spustení prvej verzie systému sme ušetrili prácu dvoch administratívnych pracovníkov. To nás motivovalo systém ďalej rozvíjať. Dnes nám pokrýva takmer všetky procesy.


OnSoft - ERP pre riadenie výroby pružín - Lesjofors

Skladový systém priniesol poriadok do fyzickej evidencie a vďaka digitálnej podobe sa minimalizujú chyby pri expedícií tovaru.


OnSoft - CRM a evidenčný sýstém pre kávovary - Dom kávy

Vďaka online CRM systému môžu obchodný zástupcovia všetky údaje zadávať cez tablet priamo v teréne. S papiermi sa tak viac trápiť nemusíme.


OnSoft - Automatizovaný CRM systém - efektivnejsie.sk

Naším zákazníkom vieme poskytnúť bezkonkurenčnú cenu služieb vďaka plne automatizovanému systému, ktorý zároveň zbiera všetky údaje priamo od zákazníka.


OnSoft - Portál pre vzdelávanie a robustný CMS systém eduworld.sk

Počas prevádzky od roku 2013 náš portál neustále prispôsobujeme potrebám. Preto si veľmi cením rýchle reakcie na nové požiadavky.


Mgr. Zuzana Gránska

www.eduworld.sk
Mgr. Zuzana Gránska, Founder

Nemusíte presne
vedieť čo potrebujete.

Prídeme na to spolu!

OnSoft - logo OnSoft - nožík