Procesné audity a optimalizácia

Ako lepšie podnikať v digitálnej dobe?
Pomôžeme so všetkým od A po Z.

Prečo má význam procesný audit?

Efektivita práce má priamy vplyv na hospodársky výsledok. Preto má veľký zmysel zamýšľať sa nad spôsobom práce a efektivitou procesov vo Vašej firme. Najväčším problémom často býva, že ste tak zvýknutí na svoje bežné fungovanie, že vás ani nenapadne meniť zabehnutý systém. Aj drobnými zmenami, sa často dajú dosiahnuť citeľné výsledky. Preto má zmysel do takéhoto auditu prizvať skúsenú, ale nezainteresovanú osobu.

 

Ako na optimalizáciu?

Procesný audit nie je nevyhnutný krok pre optimalizáciu procesov. Ak poznáte dobre Vaše procesy, podnety na zlepšenie si viete stanoviť aj sami. Problémom často býva zavedenie do praxe. V oblasti softvéru je vo firmách časté, že sa procesy prispôsobili zvolenému softvéru a nie opačne. Univerzálne softvéry málokedy zohľadňujú individuálne fungovanie vo firmách. Preto pri ich používaní často vzniká neefektivita. Negatívnym javom nie je len strata času, ale aj demotivácia zamestnancov, ktorí musia robiť často nezmyselné úkony. To môže zvyšovať mieru fluktuácie, čo so sebou prináša ďalšie náklady.

 

Čo ponúkame?

Našou primárnou činnosťou je vývoj softvéru. Jeho skutočná pridaná hodnota však vzniká oveľa skôr, ako sa začne programovať. Softvér musí byť navrhnutý tak, aby umožnil čo najefektívnejšie fungovanie presne vo Vašej firme. Preto je veľmi dôležité najprv premyslieť, ako by vedela firma fungovať čo najefektívnejšie a tomu následne podriadiť návrh softvéru. Procesný audit a hľadanie optimálnych riešení je preto u nás súčasťou procesu vývoja softvéru. Našim najcennejším prínosom sú skúsenosti z mnohých projektov rezlizovaných na mieru. Vieme ich ponúknuť aj Vám. 

 

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Onsoft - Onyx Logo

Systémy budujeme na vlastnej webovej platforme.
Platforma Onyx predstavuje našu vlastnú softvérovú nadstavbu nad frameworkom Laravel, ktorý má širokú komunitu a pre vývoj ho využívajú doslova desaťtisíce softvérových spoločností na svete.

umožňuje rýchly a efektívny vývoj

jednotný a hotový UX design

udržateľný kód vďaka Laravel frameworku

dostupný na všetkých zariadeniach

Služby

Čo o nás hovoria klienti?

Kladieme veľký dôraz na budovanie dlhodobých a férových vzťahov. Preto je názor zákazníka pre nás veľmi dôležitý.

OnSoft - Výrobný softvér Gavaplast

Už po spustení prvej verzie systému sme ušetrili prácu dvoch administratívnych pracovníkov. To nás motivovalo systém ďalej rozvíjať. Dnes nám pokrýva takmer všetky procesy.


OnSoft - ERP pre riadenie výroby pružín - Lesjofors

Skladový systém priniesol poriadok do fyzickej evidencie a vďaka digitálnej podobe sa minimalizujú chyby pri expedícií tovaru.


OnSoft - CRM a evidenčný sýstém pre kávovary - Dom kávy

Vďaka online CRM systému môžu obchodný zástupcovia všetky údaje zadávať cez tablet priamo v teréne. S papiermi sa tak viac trápiť nemusíme.


OnSoft - Automatizovaný CRM systém - efektivnejsie.sk

Naším zákazníkom vieme poskytnúť bezkonkurenčnú cenu služieb vďaka plne automatizovanému systému, ktorý zároveň zbiera všetky údaje priamo od zákazníka.


OnSoft - Portál pre vzdelávanie a robustný CMS systém eduworld.sk

Počas prevádzky od roku 2013 náš portál neustále prispôsobujeme potrebám. Preto si veľmi cením rýchle reakcie na nové požiadavky.


Mgr. Zuzana Gránska

www.eduworld.sk
Mgr. Zuzana Gránska, Founder

Nemusíte presne
vedieť čo potrebujete.

Prídeme na to spolu!

OnSoft - logo OnSoft - nožík