API

Ako lepšie podnikať v digitálnej dobe?
Pomôžeme so všetkým od A po Z.

Nedostatočná integrácia a flexibilita

API (Application Programming Interface) rozhrania ponúkajú širokú škálu výhod pre firmy a vývojárov. Nevyžívanie API môže priniesť niekoľko problémov: 

 • Chyby v systémoch: Bez API rôzne systémy vo vašej organizácii nemôžu navzájom komunikovať, čo vedie k chybám v dátach a procesoch. To môže sťažiť zdieľanie informácií a spoluprácu medzi rôznymi oddeleniami.
 • Nedostatočná automatizácia: Bez API je ťažké automatizovať úlohy, ktoré vyžadujú interakciu medzi rôznymi systémami. To vedie k manuálnej práci, ktorá môže byť časovo náročná a náchylná na chyby.
 • Ťažkosti s vývojom aplikácií: Bez API je ťažké vyvíjať nové aplikácie, ktoré sa integrujú s vašimi existujúcimi systémami. To môže sťažiť inovácie a sledovanie najnovších trendov.
 • Ťažkosti s adaptáciou na zmeny: Bez API je ťažké adaptovať vaše systémy na zmeny v obchodných požiadavkách alebo technológiách. To môže viesť k neefektívnosti a strate konkurencieschopnosti.
 • Obmedzené možnosti rozšírenia: Bez API je ťažké rozšíriť vaše systémy o nové funkcie a funkcie. To môže sťažiť splnenie vašich rastúcich potrieb.
 • Ťažkosti s integráciou s tretími stranami: Bez API je ťažké integrovať vaše systémy s produktmi a službami tretích strán. To môže sťažiť spoluprácu s partnermi a využívanie najnovších inovácií.

 

Výhody používania API

 • Prepojenie systémov: API umožňuje prepojenie rôznych systémov a aplikácií, čím uľahčuje zdieľanie dát a automatizáciu procesov medzi nimi. To vedie k odbúraniu chýb v dátach a zefektívneniu fungovania celej firmy.
 • Zjednodušená spolupráca: Vďaka API je možné jednoduchšie spolupracovať medzi rôznymi tímami a oddeleniami na spoločných projektoch. Zdieľanie dát a funkcionalít v reálnom čase uľahčuje koordináciu a zefektívňuje workflow.
 • Rýchlejší vývoj aplikácií: API umožňuje vývojárom integrovať do svojich aplikácií funkcionality a dáta z existujúcich systémov bez nutnosti ich opätovného programovania. To urýchľuje vývoj a znižuje náklady na tvorbu nových aplikácií.
 • Rozšírenie možností: API umožňuje firmám rozširovať funkcionality existujúcich systémov o nové služby a funkcie bez nutnosti ich komplexnej premeny. Integrácia s externými zdrojmi dát a službami prináša nové možnosti pre inovácie a rast.
 • Zjednodušená integrácia s tretími stranami: API umožňuje jednoduchú integráciu s produktmi a službami tretích strán, čím uľahčuje spoluprácu s partnermi a dodávateľmi. Využívanie externých zdrojov posilňuje konkurencieschopnosť a prináša nové príležitosti.
 • Zlepšená kontrola prístupu: API umožňuje firmám implementovať robustné mechanizmy kontroly prístupu a autentifikácie, čím sa chránia citlivé dáta a systémy pred neoprávneným prístupom.

Využívanie API sa stáva čím ďalej dôležitejším nástrojom pre firmy v rôznych odvetviach. Ponúka širokú škálu výhod, ktoré posilňujú integráciu, flexibilitu a bezpečnosť.

 

 

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Pomôžu podobné funkcie aj Vám?

Vyberáme zaujímavé funkcionality programované na mieru, ktoré pomohli našim klientom. Niektoré môžu byť užitočné aj pre Vás.

 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - ikonka
 • OnSoft - nožík
Roztočte to s poriadnymi nástromi prispôsobenými na mieru

Načítanie údajov o firme z obchodného registra podľa IČO pri vytváraní a aktualizácií kontaktu

#CRM #Fakturácia #API Viac

SMS brána pre overenie telefónneho čísla a autentifikáciu klientov

#CMS a Web #API Viac

Automatický import úhrad z banky a párovanie na faktúry a objednávky

#Fakturácia #E-shop #API Viac

Onsoft - Onyx Logo

Systémy budujeme na vlastnej webovej platforme.
Platforma Onyx predstavuje našu vlastnú softvérovú nadstavbu nad frameworkom Laravel, ktorý má širokú komunitu a pre vývoj ho využívajú doslova desaťtisíce softvérových spoločností na svete.

umožňuje rýchly a efektívny vývoj

jednotný a hotový UX design

udržateľný kód vďaka Laravel frameworku

dostupný na všetkých zariadeniach

Čo o nás hovoria klienti?

Kladieme veľký dôraz na budovanie dlhodobých a férových vzťahov. Preto je názor zákazníka pre nás veľmi dôležitý.

OnSoft - Výrobný softvér Gavaplast

Už po spustení prvej verzie systému sme ušetrili prácu dvoch administratívnych pracovníkov. To nás motivovalo systém ďalej rozvíjať. Dnes nám pokrýva takmer všetky procesy.


OnSoft - ERP pre riadenie výroby pružín - Lesjofors

Skladový systém priniesol poriadok do fyzickej evidencie a vďaka digitálnej podobe sa minimalizujú chyby pri expedícií tovaru.


OnSoft - CRM a evidenčný sýstém pre kávovary - Dom kávy

Vďaka online CRM systému môžu obchodný zástupcovia všetky údaje zadávať cez tablet priamo v teréne. S papiermi sa tak viac trápiť nemusíme.


OnSoft - Automatizovaný CRM systém - efektivnejsie.sk

Naším zákazníkom vieme poskytnúť bezkonkurenčnú cenu služieb vďaka plne automatizovanému systému, ktorý zároveň zbiera všetky údaje priamo od zákazníka.


OnSoft - Portál pre vzdelávanie a robustný CMS systém eduworld.sk

Počas prevádzky od roku 2013 náš portál neustále prispôsobujeme potrebám. Preto si veľmi cením rýchle reakcie na nové požiadavky.


Mgr. Zuzana Gránska

www.eduworld.sk
Mgr. Zuzana Gránska, Founder

Nemusíte presne
vedieť čo potrebujete.

Prídeme na to spolu!

OnSoft - logo OnSoft - nožík