Automatické sťahovanie údajov o firme podľa IČO

Načitanie údajov o firme z obchodného registru podľa IČO pri vytváraní a aktualizácii kontaktu.

Automatické sťahovanie údajov o firme podľa IČO Zaujímavá funkcia

Zadávate údaje o firmách do systému manuálne?

Manuálne zadávanie údajov o firmách s ktorými spolupracujete je nielen zdĺhavé, ale navyše vytvára veľký priestor pre ľudskú chybu. 

 

Automatické načítanie podľa IČO

Všetky potrebné údaje o firmách je dnes možné na základe IČO stiahnuť z verejne dostupných zdrojov. V sotvéri je tak možné získať a vyplniť všetky údaje automaticky a to len zadaním údaju IČO. Táto funkcionalita napriek svojej jednoduchosti prináša odbremenenie od nepríjemnej práce. Navyše eliminuje riziko vzniku chýb pri manuálnom zadávaní údajov.

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Zaujal Vás článok
a máte otázky?

Napíšte nám!

OnSoft - logo OnSoft - nožík