Priebežný agilný vývoj

Ako lepšie podnikať v digitálnej dobe?
Pomôžeme so všetkým od A po Z.

Prečo agilný vývoj?

Jedná sa o metodiku vývoja softvéru, ktorá má v prípade vývoja unikátneho softvéru na mieru značné výhody. Je charakterizovaná týmito vlastnosťami:

  • schopnosť pružne reagovať na zmeny
  • častejšie iterácie a nasadzovanie
  • funkčnosť softvéru má prednosť pred komplexnou dokumentáciou
  • spolupráca má prednosť pred dojednávaním zmluvných podmienok
  • postupný vývoj a upresňovanie požiadaviek

 

Nejedná sa nám primárne o striktné sledovanie metodiky, ale o prínos princípov pri vývoji. Pri každom projekte a zákazníkovi aj tak k vývoju pristupujeme individuálne podľa potrieb. Najdôležitejšia je aktuálna potreba zákazníka a jej je podriadený vývoj a aj nasadzovanie zmien alebo dokumentácia zmien.

 

Aký je praktický prínos?

Najdôležitejší prínos je ten, že Vašu víziu a projekt nie je potrebné naplánovať a vyvíjať ako komplexný celok naraz. Pomocou agilného prístupu je možné softvér vyvíjať postupne po častiach. V ideálnom prípade zoradených podľa priority. Rovnako je možné v prípade zmeny požiadaviek softvér rýchlo upraviť. Tento princíp umožňuje mať k dispozícií softvér oveľa skôr a pri menšej jednorázovej investícií. Rozhodnutia o jeho ďalšom vývoji je možné robiť priebežne podľa potrieb.

 

Čo ponúkame?

V prvom rade prispôsobenie sa Vaším potrebám a možnostiam. Či už finančným, časovým alebo stavu rozvoja Vašej firmy. Odovzdaním prvej verzie softvéru sa jeho vývoj nekončí. Prvá verzia často tvorí len zlomok z vízie a výslednej funkčnosti.

Preto máme k tomuto spôsobu vývoja prispôsobené nie len interné nástroje (viac v časti Technická podpora a Dokumentácia), ale využívame aj systém pre verziovanie - GIT, ktorý umožňuje priebežný paralelný vývoj, spoľahlivé riadenie verzií a nasadzovanie zmien.

 

 

Je dobré si uvedomiť, že pri vývoji softvéru na mieru si vyberáte dlhodobého partnera a nie jednorázového dodávateľa. Pokiaľ sa bude rozvíjať Vaša firma, musí sa rozvíjať aj Váš softvér, čo je dlhodobý a priebežný proces. Radi budeme pri tom s Vami.

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Onsoft - Onyx Logo

Systémy budujeme na vlastnej webovej platforme.
Platforma Onyx predstavuje našu vlastnú softvérovú nadstavbu nad frameworkom Laravel, ktorý má širokú komunitu a pre vývoj ho využívajú doslova desaťtisíce softvérových spoločností na svete.

umožňuje rýchly a efektívny vývoj

jednotný a hotový UX design

udržateľný kód vďaka Laravel frameworku

dostupný na všetkých zariadeniach

Služby

Čo o nás hovoria klienti?

Kladieme veľký dôraz na budovanie dlhodobých a férových vzťahov. Preto je názor zákazníka pre nás veľmi dôležitý.

OnSoft - Výrobný softvér Gavaplast

Už po spustení prvej verzie systému sme ušetrili prácu dvoch administratívnych pracovníkov. To nás motivovalo systém ďalej rozvíjať. Dnes nám pokrýva takmer všetky procesy.


OnSoft - ERP pre riadenie výroby pružín - Lesjofors

Skladový systém priniesol poriadok do fyzickej evidencie a vďaka digitálnej podobe sa minimalizujú chyby pri expedícií tovaru.


OnSoft - CRM a evidenčný sýstém pre kávovary - Dom kávy

Vďaka online CRM systému môžu obchodný zástupcovia všetky údaje zadávať cez tablet priamo v teréne. S papiermi sa tak viac trápiť nemusíme.


OnSoft - Automatizovaný CRM systém - efektivnejsie.sk

Naším zákazníkom vieme poskytnúť bezkonkurenčnú cenu služieb vďaka plne automatizovanému systému, ktorý zároveň zbiera všetky údaje priamo od zákazníka.


OnSoft - Portál pre vzdelávanie a robustný CMS systém eduworld.sk

Počas prevádzky od roku 2013 náš portál neustále prispôsobujeme potrebám. Preto si veľmi cením rýchle reakcie na nové požiadavky.


Mgr. Zuzana Gránska

www.eduworld.sk
Mgr. Zuzana Gránska, Founder

Nemusíte presne
vedieť čo potrebujete.

Prídeme na to spolu!

OnSoft - logo OnSoft - nožík