Úlohy a kalendáre

Ako lepšie podnikať v digitálnej dobe?
Pomôžeme so všetkým od A po Z.

Zmeškané termíny

Používanie úloh a kalendárov vám môže priniesť mnoho benefitov, ktoré vám pomôžu zlepšiť váš život v rôznych oblastiach. Vďaka nim budete organizovanejší, produktívnejší, menej stresovaný a budete mať viac času na to, čo je pre vás dôležité. Nepoužívaním môžu nastať nasledovné problémy:

 • Nedostatok organizácie a plánovania: Bez úloh a kalendárov je ťažké udržiavať si prehľad o povinnostiach, termínoch a dôležitých udalostiach. To môže viesť k stresu, meškaniam, zmeškaným termínom a celkovo k neefektívnemu fungovaniu.
 • Zabudnutie na dôležité úlohy: Ak si úlohy nezapisujete a nesledujete ich v kalendári, ľahko na ne zabudnete. To môže viesť k negatívnym následkom, ako napríklad k zmeškaným termínom, nesplneným záväzkom a znechuteniu klientov alebo zamestnávateľa.
 • Problémy s koordináciou: Bez spoločného prehľadu o úlohách a termínoch je náročná koordinácia práce s kolegami, rodinnými príslušníkmi alebo inými ľuďmi. To môže viesť k duplicitnej práci, konfliktom a neefektívnemu tímovému fungovaniu.
 • Zmeškanie príležitostí: Ak si neplánujete čas a nesledujete dôležité udalosti, ľahko môžete zmeškať dôležité príležitosti, ako napríklad stretnutia, konferencie, uzávierky súťaží alebo iné relevantné aktivity.
 • Znížená produktivita: Bez jasného plánu a prehľadu o úlohách je ťažké sústrediť sa na prácu a dosahovať maximálnu produktivitu. Používanie úloh a kalendárov vám pomôže efektívnejšie manažovať čas a dosiahnuť viac.
 • Problémy s vyrovnávaním pracovného a osobného života: Ak si neplánujete čas a neorganizujete si úlohy, môže to viesť k preťaženiu a ťažkostiam s vyrovnávaním pracovného a osobného života. Používanie úloh a kalendárov vám pomôže nájsť rovnováhu medzi prácou a súkromím.

 

Poriadok

Používanie úloh a kalendárov vám môže priniesť mnoho výhod, ako napríklad lepšia organizácia, zvýšená produktivita, znížený stres a zlepšenie celkovej pohody. V dnešnom uponáhľanom svete sú úlohy a kalendáre užitočnými nástrojmi pre každého, kto chce efektívne manažovať svoj čas a dosahovať svoje ciele.

 • Lepšia organizácia a plánovanie: Úlohy a kalendáre vám umožňujú prehľadne si usporiadať všetky vaše povinnosti, termíny a dôležité udalosti. Vďaka tomu budete mať vždy jasný prehľad o tom, čo máte kedy urobiť, a budete sa môcť efektívnejšie plánovať.
 • Zníženie rizika zabudnutia: Ak si úlohy zapisujete a sledujete ich v kalendári, je oveľa menej pravdepodobné, že na ne zabudnete. To vám pomôže vyhnúť sa zmeškaným termínom, nesplneným záväzkom a znechuteniu klientov alebo zamestnávateľa.
 • Zjednodušenie koordinácie: Úlohy a kalendáre vám umožňujú jednoducho zdieľať prehľad o úlohách a termínoch s kolegami, rodinnými príslušníkmi alebo inými ľuďmi. To uľahčuje koordináciu práce, predchádza duplicitnej práci a konfliktom a zefektívňuje tímové fungovanie.
 • Využitie príležitostí: Vďaka prehľadnému plánovaniu a sledovaniu dôležitých udalostí v kalendári vám neuniknú žiadne dôležité príležitosti, ako napríklad stretnutia, konferencie, uzávierky súťaží alebo iné relevantné aktivity.
 • Zvýšená produktivita: Jasný plán a prehľad o úlohách vám pomôžu efektívnejšie manažovať čas a sústrediť sa na prácu. To vedie k zvýšenej produktivite a dosiahnutiu väčšieho objemu práce v kratšom čase.
 • Lepšie vyrovnávanie pracovného a osobného života: Používanie úloh a kalendárov vám pomôže nájsť rovnováhu medzi prácou a súkromím. Vďaka prehľadnému plánovaniu budete mať viac času pre seba a svoje záujmy.
 • Zlepšenie dojmu na ostatných: Dodržiavaním termínov a plnením záväzkov si budujete dôveru u ostatných a robíte na nich dobrý dojem. To vám môže pomôcť v pracovnej kariére aj v osobných vzťahoch.

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Onsoft - Onyx Logo

Systémy budujeme na vlastnej webovej platforme.
Platforma Onyx predstavuje našu vlastnú softvérovú nadstavbu nad frameworkom Laravel, ktorý má širokú komunitu a pre vývoj ho využívajú doslova desaťtisíce softvérových spoločností na svete.

umožňuje rýchly a efektívny vývoj

jednotný a hotový UX design

udržateľný kód vďaka Laravel frameworku

dostupný na všetkých zariadeniach

Čo o nás hovoria klienti?

Kladieme veľký dôraz na budovanie dlhodobých a férových vzťahov. Preto je názor zákazníka pre nás veľmi dôležitý.

OnSoft - Výrobný softvér Gavaplast

Už po spustení prvej verzie systému sme ušetrili prácu dvoch administratívnych pracovníkov. To nás motivovalo systém ďalej rozvíjať. Dnes nám pokrýva takmer všetky procesy.


OnSoft - ERP pre riadenie výroby pružín - Lesjofors

Skladový systém priniesol poriadok do fyzickej evidencie a vďaka digitálnej podobe sa minimalizujú chyby pri expedícií tovaru.


OnSoft - CRM a evidenčný sýstém pre kávovary - Dom kávy

Vďaka online CRM systému môžu obchodný zástupcovia všetky údaje zadávať cez tablet priamo v teréne. S papiermi sa tak viac trápiť nemusíme.


OnSoft - Automatizovaný CRM systém - efektivnejsie.sk

Naším zákazníkom vieme poskytnúť bezkonkurenčnú cenu služieb vďaka plne automatizovanému systému, ktorý zároveň zbiera všetky údaje priamo od zákazníka.


OnSoft - Portál pre vzdelávanie a robustný CMS systém eduworld.sk

Počas prevádzky od roku 2013 náš portál neustále prispôsobujeme potrebám. Preto si veľmi cením rýchle reakcie na nové požiadavky.


Mgr. Zuzana Gránska

www.eduworld.sk
Mgr. Zuzana Gránska, Founder

Nemusíte presne
vedieť čo potrebujete.

Prídeme na to spolu!

OnSoft - logo OnSoft - nožík