Aktívna technická podpora

Ako lepšie podnikať v digitálnej dobe?
Pomôžeme so všetkým od A po Z.

Prevádzka softvéru vyžaduje aktívnu starostlivosť

Treba si uvedomiť, že v prípade ak máte vytvorený softvér na mieru, bude si vyžadovať aj špecifickú starostlivosť. Nejedná sa pritom len o fyzickú prevádzku servera, ale aj o riešenie bežných problémov používateľov, ktorí so softvérom pracujú. Dôležitou súčasťou je aj zapracovávanie drobných zmien v softvéri, ktoré reagujú na zmeny vo Vašom podnikaní. Či už sa jedná o zmeny portfólia, organizačnej štruktúry, procesov alebo iné zmeny.

Kriticky dôležité je pri tomto všetkom udržať a zabezpečiť kontinuálnu a bezporuchovú prevádzku systému ako celku, aby plnil svoj primárny účel. Odovzdaním a spustením softvéru sa preto naša práca nekončí.

 

Čo ponúkame?

Za účelom technickej podpory máme vytvorený vlastný modul - DirecS (Direct Support), ktorý je inštalovaný priamo vo Vašom softvéri, ktorý používate. Poskytuje nám aj Vám množstvo výhod pri prevádzke softvéru:

  • združuje na jednom mieste všetkú komunikáciu ohľadne softvéru
  • nie je tak roztrúsená po mailoch, kde je ťažko dohľadateľná
  • zahŕňa evidenciu reklamácií, požiadaviek na zmeny softvéru, aj technickú podporu
  • umožňuje tak rýchly prehľad v otvorených požiadavkách
  • dokumentuje detailne komunikáciu ohľadne všetkých zmien v softvéri
  • umožňuje jednoducho do komunikácie pridať potrebných členov
  • umožňuje nám rýchlo a efektívne reagovať na Vaše požiadavky
  • je prepojený s naším dokumentačným systémom (dokumentáciu k softvérom udržujeme aktívne)
  • vďaka Vášmu schvaľovaniu pri zmenách softvéru slúži ako presný podklad k vyúčtovaniu práce

 

Vždy tak budete mať prehľad, čo sa deje:

 

 

Riadnu technickú podporu máme podopretú SLA zmluvou s garantovanými reakčnými časmi, ktorá zahŕňa aj prevádzku modulu DirecS a je účtovaná mesačným paušálom stanoveným individuálne podľa rozsahu softvéru a náročnosti jeho technickej podpory.

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Onsoft - Onyx Logo

Systémy budujeme na vlastnej webovej platforme.
Platforma Onyx predstavuje našu vlastnú softvérovú nadstavbu nad frameworkom Laravel, ktorý má širokú komunitu a pre vývoj ho využívajú doslova desaťtisíce softvérových spoločností na svete.

umožňuje rýchly a efektívny vývoj

jednotný a hotový UX design

udržateľný kód vďaka Laravel frameworku

dostupný na všetkých zariadeniach

Služby

Čo o nás hovoria klienti?

Kladieme veľký dôraz na budovanie dlhodobých a férových vzťahov. Preto je názor zákazníka pre nás veľmi dôležitý.

OnSoft - Výrobný softvér Gavaplast

Už po spustení prvej verzie systému sme ušetrili prácu dvoch administratívnych pracovníkov. To nás motivovalo systém ďalej rozvíjať. Dnes nám pokrýva takmer všetky procesy.


OnSoft - ERP pre riadenie výroby pružín - Lesjofors

Skladový systém priniesol poriadok do fyzickej evidencie a vďaka digitálnej podobe sa minimalizujú chyby pri expedícií tovaru.


OnSoft - CRM a evidenčný sýstém pre kávovary - Dom kávy

Vďaka online CRM systému môžu obchodný zástupcovia všetky údaje zadávať cez tablet priamo v teréne. S papiermi sa tak viac trápiť nemusíme.


OnSoft - Automatizovaný CRM systém - efektivnejsie.sk

Naším zákazníkom vieme poskytnúť bezkonkurenčnú cenu služieb vďaka plne automatizovanému systému, ktorý zároveň zbiera všetky údaje priamo od zákazníka.


OnSoft - Portál pre vzdelávanie a robustný CMS systém eduworld.sk

Počas prevádzky od roku 2013 náš portál neustále prispôsobujeme potrebám. Preto si veľmi cením rýchle reakcie na nové požiadavky.


Mgr. Zuzana Gránska

www.eduworld.sk
Mgr. Zuzana Gránska, Founder

Nemusíte presne
vedieť čo potrebujete.

Prídeme na to spolu!

OnSoft - logo OnSoft - nožík