Zber objednávok cez konfigurátor s overovaním zadaných údajov

Štruktúrovaný zber objednávok prostredníctvom konfigurátora s presnou kontrolou vstupných údajov.

Zber objednávok cez konfigurátor s overovaním zadaných údajov Zaujímavá funkcia

Chcete zefektívniť zbrer objednávok?

Zber objednávok od zákazníka je často sprevádzaný negatívnymi javmi ako sú

  • ľudské chyby pri nahrávaní, alebo vybavení objednávky
  • opakované vysvetľovanie informácií zákazníkovi
  • vysoká potreba komunikácie so zákazníkom
  • manuálne vytváranie cenových ponúk
  • a ďalšie

Vo veľmi veľa prípadoch môže podobné problémy redukovať napríklad zavedenie internetového obchodu. Čo však v prípadoch ak máte špecifický produkt, ktorý môže obsahovať veľké množstvo navzájom závislých možností? V týchto prípadoch väčsinou univerzálne riešenia nestačia, alebo neriešia všetky problémy. 

 

Konfigurátor na mieru

Konfigurátor v prípade zložitého produktu predstavuje jedno z najefektívnejších riešení. Správne pripravený konfigurátor dokáže presne modelovať Váš produkt, jeho špecifické vlastnosti aj závislosti. Rovnako je možné do konfigurátora zahrnúť aj cenotvorbu. Zákazníkovi je možné postupne publikovať dôležité informácie o produkte, ktoré nie je potrebné opakovane vysvetľovať, čo šetrí čas Vašich zamestnancov. Zákazník tak vídí všetky možnosti a aj cenu okamžite bez čakania na cenovú ponuku. Následná objednávka tak vie vzniknúť bez chýb a ďalšej komunikácie. 

Správne nastavený konfigurátor neumožní zákazníkovi navoliť nezmyselnú kombináciu, ktorú nie je možné vyrobiť, alebo dodať. Údaje sú validované okamžite pri ich zadávaní, takže nemôžu vzniknúť nesprávne objednávky, alebo nebodaj výrobky, ktoré nie sú použiteľné.

Istým spôsobom konfigurátor predstavuje e-shop, prípadne B2B systém, ktorý v správnej forme zbiera objednávky od zákazníkov a šetrí tak Vaše nákady. 

 

Štruktúrované dáta o objednávke

Jedným z veľkých prínosov zberu objednávok cez konfigurátor je ďalšie možné využitie údajov. Napríklad za účelom riadenia a automatizácie výroby ako vo výrobnom softvéri firmy Gavaplast (viac tu). Prípadne generovanie dokumentov za účelom vybavenia objednávky ako v predajnej platforme Haustueren.app (viac tu).

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Zaujal Vás článok
a máte otázky?

Napíšte nám!

OnSoft - logo OnSoft - nožík