Automatické plánovanie výrobného procesu a vizualizácia výrobného grafu

Vďaka presným údajom o produkte na objednávke je možné automaticky vygenerovať celý výrobný postup a následne vizuálne sledovať jeho spracovanie.

Automatické plánovanie výrobného procesu a vizualizácia výrobného grafu Zaujímavá funkcia

Manuálne, alebo papierové plánovanie výroby?

Pri menšom počte produktov, alebo celkovom objeme je možné výrobu riadiť aj manuálne. Ak je ale produkt zložitejší a objem výroby sa zvyšuje, prestáva byť manuálne plánovanie a riadenie výroby efektívne. Nastávajú chyby a komplikácie, čo vedie k zdržiavaniu výroby a tým aj nedodržaniu termínov pre zákazníkov. V horšom prípade k vyrobeniu nesprávneho, alebo chybného výrobku. 

 

Výrobný graf a systémové riadenie výroby

Automatické generovanie výrobného postupu má zmysel pri technicky náročnejších produktoch. Obzvlášť ak je výrobný postup závislý od požiadaviek zákazníka, alebo parametrov objednávky. Pri týchto produktoch môže byť automatizácia generovania zložitejšia, ale prinesie o to vyššiu hodnotu v podobe nulovej chybovosti pri manuálnom vytváraní výrobného postupu. 

V ideálnom prípade je výroba priamo riadená podľa stanovených výrobných operácií, takže je možné sledovať presný stav spracovania objednávky tak ako v prípade výrobného systému pre firmu Gavaplast.

Vyriešil by kvalitný softvér na mieru aj vaše problémy?

Dostupné softvérové riešenia na mieru tvoríme už 17 rokov a určite vieme pomôcť aj Vám.

Zaujal Vás článok
a máte otázky?

Napíšte nám!

OnSoft - logo OnSoft - nožík