Výrobný softvér

Spoločnosť GAVA plast sa venuje výrobe dverných výplní už 23 rokov. Predstavuje špičku na slovenskom trhu a produkty dodáva do celej Európy.

Pre väčšinu svojich procesov používa naše online nástroje.
Primárnym vstupom do výroby sú objednávky vytvorené cez konfigurátor. Pre partnerov je dostupný v B2B móde s priamym výpočtom ceny. Následná objednávka obsahuje všetky výrobné detaily a je automatizovane spracovaná vo výrobnom softvéri. Na základe špecifikácie produktu softvér stanoví výrobný postup a vypočíta spotrebu materiálu zo skladu.

Takmer všetky ľudské operácie sú vo výrobných priestoroch riadené pomocou tabletov a počítačov. Stav objednávky je teda presne sledovaný v každom momente. Riešenie obsahuje aj ďalšie náväzné súčasti ako riadenie expedície, fakturácia, CRM, sledovanie kooperácií, objednávky materiálu, kalendáre, úlohy, reporty a podobne.

Po zavedení výrobného softvéru na mieru sme:
  • minimalizovali ľudské chyby a ich dopady na výrobu
  • ušetrili sme mzdu dvoch administratívnych pracovníkov
  • uľahčili komunikáciu s partnermi
  • umožnili administratívnu prácu odkiaľkoľvek s prístupom na internet
  • objavili nové inovatívne možnosti ako využiť prevádzkové údaje

Vzhľadom k tomu, že tento projekt nebol naším prvým spoločným projektom, komunikácia prebiehala veľmi neformálne a efektívne. Takmer výlučne sme používali Skype, čo eliminovalo režijné časy potrebné pre vypracovanie návrhu. Postupne sme prebrali všetky časti systému a následne sme dopodrobna odladili technologické postupy a ich automatizáciu.

V priebehu tvorby sme viacerým nezdokumentovaným procesom určili správnu formu, čo zabezpečilo ich efektívne fungovanie. S odstupom času považujem za najzložitejšie zadefinovať procesy tak, aby popísali aj atypické riešenia na typizovaných prvkoch.

Tvorba softvéru na mieru bola isto výzva. Aplikovať navrhnuté riešenia v praxi bol náročný proces, ale už prináša očakávané výsledky.

Ing. Vladislav Gašpárek,
majiteľ spoločnosti


menu icon